Vitaminer

Vitaminer är oumbärliga för att bibehålla en bra hälsa. Varje vitamin har en specifik uppgift i kroppen, dessutom samverkar vitaminerna med varandra och med andra ämnen. De ingår även som delkomponenter i kroppens enzymer som verkar som katalysatorer vid metaboliska reaktioner varvid fett och kolhydrater omvandlas till energi. De deltar också vid uppbyggnad av ben och andra vävnader. Otillräckligt intag av vitaminer leder till näringsbrist och kan på sikt ge sjukdomar. Vissa vitaminer har antioxidantisk verkan vilket betyder att de bekämpar de fria radikalernas skadliga verkan på cellerna. Exempelvis oxidering av cellerna, vilket gör att cellerna åldras och förstörs. Antioxidantiska vitaminer bidrar alltså till att ge cellerna och kroppen ett längre liv.

Näringsvärdet av vitaminer har, liksom mineraler, successivt försämrats i våra råvaror. Detta på grund av att jordarna utarmats av onaturliga odlingsmetoder och för tidig skörd för att råvaror ska tåla långa transporter och långvarig lagring. Raffinering och industriell bearbetning avlivsmedel har ytterligare försämrat näringsvärdet. Alkohol, tobak, kaffe, svart te, luftföroreningar, stress, p-piller, samt läkemedel som acetylsalicylsyra, kortison och antibiotika ökar dessutom behovet av vitaminer.

Vitaminer behöver tillföras kroppen via födan, med undantag av D-vitamin som bildas i huden via solexponering. Naturliga kosttillskott (inte syntetiska som de flesta på marknaden är, och som kroppen har mycket svårare att tillgodogöra sig) kan vara ett bra kompletterande sätt att få i sig vitaminer. Det finns 2 typer av vitaminer:

Vattenlösliga:
C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 och B12-vitamin

Fettlösliga:
A, D, E och K-vitamin

Ex. på Go For Life produkter som har rikligt med vitaminer:
Aronia, Chlorella, Gojibär, Havtorn, Incabär, Nypon, Spirulina

Oregondanne

Leave a Reply