Raw food är ett samlingsnamn för mat som har producerats och tillretts utan att den hettats upp över 42 grader när den äts. Istället för hög uppvärmning tillreds raw food bl.a. genom blötläggning, torkning, mixning och syrning. En raw food kost består oftast av vegankost. Det finns dock vissa raw food ätare som äter rått kött. Det främsta argumentet för att äta raw food är att mer näring är kvar i maten och att näringen är lättare att ta upp för kroppen. Alla Go For Lifes produkter är raw food, förutomguarana som rostas innan den paketeras.