Köpvillkor

Goforlife.se ägs och drivs av Natessen AB med org. nummer 556981-8486

Köpvillkor

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Go for life bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Go For Life har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Pris
I priserna ingår moms med 12%.  Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Go For Life inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

Fraktkostnaden är 50 kr på alla ordrar som har ett ordervärde som understiger 500kr. Vid köp däröver är frakten gratis.

4. Betalning

Alla betalnignar sker via Klarna checkout där du kan välja att betala med kort, direktbetalnign via bank, eller via faktura.

 

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom tre arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Alla leveranser skickas med DHL till ditt lokala ombud med undantag från väldigt små beställnignar som skickas med posten paket.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. Vänligen bifoga ett foto på den skadade/felaktiga produkten. Om ditt gods är skadat ber vi dig kontakta oss via epost på info@goforlife.se

9. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

Observera att rätten att ångra ett köp utan skäl inte gäller för alla varor. Den gäller ej för varor som har en bruten försegling, och heller ej för varor som snabbt kan försämras eller blir gamla vid felaktig hantering/förvaring (torkade frukter, nötter, superfood som är känsliga mot temperatur och ljus, varor som skall förvaras i kyl el. frys och andra färska livsmedel, choklad, oljor och liknande). Vidare så gäller ångerrätten inte heller för varor som beställts in specifikt för en kund, och som normalt inte lagerförs.

10. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid mellan 09.00-12.00. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Vänligen bifoga ett foto på den skadade/felaktiga produkten. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Go for life följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

11. Ej uthämtat gods

Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och vi förbehåller oss rätten att debitera kunden 250 sek i avgift vilket motsvarar de  fraktavgifter som både posten och DHL har för ej uthämtade paket.

12. Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

13. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

Leave a Reply