Superpulver samlar de mest kraftfulla örterna för ökad vitalitet och livskraft. Mänga har används som medicin i gamla kulturer och vi har idag möjlighet att få denna kraft gen om ren, raw kraftfull mat.