Gojibär – Värsta giftcocktailen?

Värsta giftcocktailen, Gojibär?!

Ekot och sr.se har den senaste tiden presenterat information kring livsmedel med mycket bekämpningsmedel. Läs här och här. Artiklarna beskriver vilka gifter som förekommer i vilka livsmedel samt antalet gifter som hittats i samma batch. Listan är upplysande men ger en delvis svårtolkad bild då den inte skiljer på konventionella och ekologiska produkter tillräckligt mycket. Ekot pratar delvis om gojibär som en giftcocktail. Vi har testat ett hundratal olika varianter av gojibär och bland dem alltför många “giftbär”. Vi anser det dock viktigt att precis som med människor inte dra alla över en kam. Framför allt eftersom det finns flera fina ekologiska gojibär på marknaden i Sverige idag.

Vi vill inte svära oss blinda över andra varumärken och framförallt inte konventionella produkter men vi garanterar dig 100% rena gojibär.

Ekot skriver “Men vill man vara säker på att inte exponeras för hormonstörande, nervskadande och fortplantningshämmande ämnen är det bäst att välja ekologiskt.” Pesticiderna i Ekots lista är inte godkända i ekologiska produkter men kan ibland förekomma.

Vi har nolltolerans mot pesticider .

Varje batch vi importerar testas för pesticider utan spår för att bli godkända. Ekologiska gojibär får inte innehålla de av Ekot nämnda pesticider men gör det ibland ändå. Dock inte våra. Konventionella gojibär däremot innehåller mellan 10 och 35 pesticider och pesticidspår.

Läs mer om gojibär här och beställ hem hälsogivande och giftfria bär här. 

 

Mattias Fyrörn