Näring, Om Powerfoods

Vitaminer

Vitaminer är oumbärliga för att bibehålla en bra hälsa. Varje vitamin har en specifik uppgift i kroppen, dessutom samverkar vitaminerna med varandra och med andra ämnen. De ingår även som delkomponenter i kroppens enzymer som verkar som katalysatorer vid metaboliska reaktioner varvid fett och kolhydrater omvandlas till energi. De deltar också vid uppbyggnad av ben […]

Mineraler vetegräs
Näring, Om Powerfoods

Mineraler

Mineraler är livsnödvändiga och oumbärliga för din hälsa och ditt välmående. De bidrar till en mängd olika energigivande och stärkande funktioner i kroppen. Även en frisk och väl fungerande kropp är beroende av kontinuerlig tillförsel av mineral utifrån eftersom kroppen inte själv kan producera mineral. Mineraler behövs bl.a. för: förnyelsen av kroppens celler. uppbyggnaden och […]

Kokosolja
Näring, Om Powerfoods

Essentiella fetter

Fett är ett av våra fyra energigivande näringsämnen som dels används som energi i koncentrerad form, men också lagras i fettväven som energireserv. Varför fett är viktigt skyddar inre organ och fungerar värmeisolerande. behövs för att fettlösliga vitaminer (A, D, E och K) ska kunna tas upp i kroppen. ger kroppen energi. bygger upp cellmembranen […]

Antioxidanter
Näring, Om Powerfoods

Antioxidanter

Antioxidanter är livsviktiga ämnen som motverkar de fria radikalernas nedbrytande inverkan på cellerna och är därför nyckeln till ett längre celliv. Fria radikaler anses vara en bidragande orsak till en rad sjukdomar och processer, bl.a. kemisk toxicitet, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, strålskador, inflammationer, åldrande, artrit och nedsatt immunförsvar. Antioxidanter förekommer naturligt i kroppen till viss del och […]