Aminosyror/Protein

Aminosyror/Protein

Aminosyror är byggstenar till proteiner, vilka bygger upp celler och reparerar vävnader. Proteiner kan också bilda antikroppar för att bekämpa bakterier och virus. Aminosyror kan inte lagras i kroppen utan behöver kontinuerligt tillföras till kroppen. En bra kost med rätt sammansättning är en grundförutsättning.

Det finns totalt 20 aminosyror och 8 av dessa är essentiella (livsviktiga) eftersom kroppen inte kan producera dessa själv: Fenylalanin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Metionin, Treonin, Tryptofan, Valin
För barn är även följande aminosyror essentiella: Arginin, Histidin

Många av de så kallade icke-essentiella aminosyrorna kan dock kroppen bara bilda med andra aminosyror. En brist på en aminosyra kan alltså leda till att andra, normalt icke-essentiella aminosyror, blir essentiella. T.ex. är tyrosin normalt icke-essentiell eftersom kroppen kan bilda den ur fenylalanin, men vid en fenylalaninbrist kan dock kroppen inte längre bilda tyrosin, som alltså blir essentiell.

Aminosyror som är icke-essentiella endast under förutsättning att en annan aminosyra finns tillgänglig kallas för villkorligt icke-essentiella aminosyror. De finns 5 sådana:
Glycin, Prolin, Arginin, Tyrosin, Cystein

Ex. på Go For Life produkter som har rikligt med aminosyror:

Bipollen, Chlorella, Gojibär, Hampa, Korngräs, Spirulina, Vetegräs

Oregondanne

Leave a Reply